mandag 31. mai 2010

venter venter venter

"når man søker på en jobb man virkelig vil ha, så virker ventetiden mellom innsending av søknad og svar så uendelig lang"
- kinesisk ordspråk